Enter your keyword

پروژه شناسایی، پایش و تعیین حریم کیفی آب‌های زیرزمینی محدوده مطالعاتی بروجرد- درود

IN انتقال آب، آبیاری و زهکشی
portfolio
Investor Name:
Published Date:
Location:
Value:
Architecture:
About Project

اين مطالعات باهدف شناسایی وضعيت منابع آب زيرزميني در محدوده دشت سيلاخور انجام شد. در اين مطالعات ضمن بازديدهاي كارشناسي، منابع آلودگي حوضه شناسایی شد و ايستگاه­هاي نمونه‌برداري از آلاینده‌ها مکان‌یابی شد، در مرحله بعد با توجه به نتايج حاصل از نمونه‌برداري، وضعيت منابع آب زيرزميني ازنظر آلودگی موردمطالعه قرار گرفت و حريم كيفي آن‌ها مشخص شد.

شرح خدمات ارائه‌شده:

  • مطالعات هیدرولوژی و منابع آب
  • بررسی آب زیرزمینی و آبخوان منطقه
  • بررسی‌های زیست‌محیطی و منابع آلاینده
  • تعیین شبکه نمونه‌برداری از منابع
  • برنامه‌ریزی پایش و مدیریت کیفی منابع آب
  • تلفیق مطالعات و تهیه بانک اطلاعات کنترل کیفی منابع آب