خدمات ما

مدیریت طرح
مدیریت طرح admin

10 پروژه در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان

شیلات و آبزیان
شیلات و آبزیان admin

22 پروژه در استان‌های تهران، خراسان رضوی، لرستان، گیلان، خوزستان، گلستان، [...]

تأسیسات آب و فاضلاب
تأسیسات آب و فاضلاب admin

5 پروژه در استان‌های تهران، خوزستان، سمنان، آذربایجان شرقی و استان فارس

انتقال آب، آبیاری و زهکشی
انتقال آب، آبیاری و زهکشی admin

55 پروژه در استان ‌های تهران، خوزستان، گیلان، سمنان، سیستان و بلوچستان، گلستان و [...]

محیط‌ زیست
محیط‌ زیست admin

70 پروژه در استان‌های تهران، خراسان رضوی، لرستان، مرکزی، گیلان، خوزستان، سمنان، [...]

مهندسی رودخانه
مهندسی رودخانه admin

پروژه در استان‌های تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، گیلان، [...]

راه و ترابری
راه و ترابری admin

5 پروژه در استان‌های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گلستان و تهران

سواحل و بنادر
سواحل و بنادر admin

8 پروژه در استان‌های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیلان و [...]

نقشه برداری زمینی
نقشه برداری زمینی admin

35 پروژه در استان‌های تهران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیلان، لرستان، [...]

خدمات مشاوره اعتباری و سرمایه ‌گذاری بانکی
خدمات مشاوره اعتباری و سرمایه ‌گذاری بانکی admin

10 پروژه در استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، مرکزی، البرز، فارس، کرمان، قم و [...]

کشاورزی و منابع طبیعی
کشاورزی و منابع طبیعی admin

20 پروژه در استان‌های تهران، خراسان رضوی، گیلان، خوزستان، زنجان، سمنان، کهگیلویه [...]

آزمایشگاه آب‌ و خاک و محیط‌زیست
آزمایشگاه آب‌ و خاک و محیط‌زیست admin

انجام بیش از ۸۰ پروژه در استان‌های تهران، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان [...]