معرفی شرکت

asarab-group

شرکت مهندسین مشاور آساراب در سال 1372 توسط جمعی از متخصصان حوزه عمران آب- محیط زیست و شیلات با تخصص های چندگانه تأسیس گردیده است. از آن زمان تاکنون مهندسین مشاور آساراب بر اساس تجارب و خدمات کارشناسی موفق به اخذ صلاحیت هایی به شرح زیر از سازمان برنامه و بودجه و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی شده است:

شبکه‌های آبیاری و زهکشی پایه  ۱ با ظرفیت ۶ کار
شبکه‌های آبیاری و زهکشی پایه  2 با ظرفیت 5 کار
مهندسی محیط زیست پایه  ۱ با ظرفیت ۶ کار
نقشه برداری زمینی پایه  1 با ظرفیت 6 کار
کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری پایه  1 با ظرفیت 6 کار
شیلات و آبزیان پایه  1 با ظرفیت 6 کار
مهندسی رودخانه پایه  2 با ظرفیت ۵ کار
تاسیسات آب و فاضلاب پایه  ۳ با ظرفیت ۴ کار
بندرسازی و سازه‌های دریایی پایه  ۳ با ظرفیت ۴ کار
سیستم اطلاعات جغرافیایی پایه  3 با ظرفیت 4 کار