Your keywords here

مطالعات مدل‌سازی کیفی سد کانی سیب

محیط‌ زیست
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

سد کانی سیب و تونل انتقال زاب جهت احیاء دریاچه ارومیه طرح‌ریزی‌شده‌اند. به‌منظور دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر و برنامه‌ریزی عملیات انتقال آب، برنامه پايش کيفي ماهانه یک‌ساله در 7 ایستگاه برای کلیه پارامترهای فیزیکوشیمیایی، زیستی و آلودگی آب و رسوب طراحی و اجرا شد.

خدمات ارائه‌شده:

  • اندازه‌گیری پارامترهای آلودگی خاک، آب‌های زیرزمینی، هوا و صوت
  • شناسایی منابع انتشار آلودگی بر اساس روند آنومالی آلاینده‌ها
  • تشریح و آنالیز اثرات آلاینده‌ها در حوضه آبریز و اطراف مخزن
  • ارائه برنامه‌هاي مديريت و پايش زیست‌محیطی
  • مدل‌سازی تغذیه گرایی و لایه‌بندی مخزن با استفاده از مدل CE-Qual-W2
  • ارائه راهکارهای جلوگیری از تغذیه گرایی مخزن در زیر حوضه‌های مختلف سد

نتایج این پروژه یکی از ورودی‌های مدل‌سازی دریاچه ارومیه بوده است.