Your keywords here

مطالعات لیمنولوژیکی و ارزیابی ذخایر سد وحدت سنندج

شیلات و آبزیان
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

احداث سد وحدت بر رودخانه قشلاق به‌منظور تأمین آب شرب شهرستان سنندج و آب‌رسانی زمین‌های کشاورزی و نیز تأمین نیروی برق و مهار سیلاب رودخانه در شمال شهر سنندج صورت گرفته است. این مطالعات، برای بررسی هر چه بیشتر دورنمای جامع از وضعیت فعالیت صید و صیادی و تجهیزات شیلاتی وابسته به آن در دریاچه پشت سد وحدت تعریف شده است. بدین منظور ابزار و ادوات صیادی مورداستفاده در دریاچه سد نیز بررسی گردید.

خدمات ارائه‌شده:

  • نمونه‌برداری از پارامترهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی دریاچه به مدت 13 ماه (به‌طور ماهانه)
  • مطالعه وضعیت ذخایر موجود دریاچه سد ازنظر آبزیان
  • بررسی توان تولید گونه‌های مختلف ماهی و با رعایت جنبه‌های زیست‌محیطی
  • ارائه برنامه بهره‌برداری از آب دریاچه با کیفیت مناسب برای آشامیدن
  • بررسی نقش مؤثر ماهی‌ها در تصفیه بیولوژیکی آب دریاچه سد
  • بررسی وضعیت صنایع شیلاتی وابسته در منطقه