Your keywords here

مطالعات شناسايي و ارزيابي مخاطرات زیست‌محیطی (ERA) و مديريت بحران و رويه واکنش در شرايط اضطراري (ERP) خط لوله پنجم سراسری گاز

محیط‌ زیست
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران این پروژه را برای ارزیابی ریسک زیست‌محیطی و تدوین برنامه مدیریت بحران در خط پنجم سراسری گاز (با طول 504 کیلومتر) تعریف نموده است، در این خط لوله، گازترش خروجی فازهاي 6 و 7 و 8 پارس جنوبی از عسلویه به آغاجاري منتقل‌شده و به چاه‌های نفت موجود تزریق می­گردد. در طول این خط لوله پنج ایستگاه تقویت فشار گاز وجود دارد که 3،900،000،000 فوت مکعب گازترش را در شبانه‌روز منتقل می‌کند.

خدمات ارائه‌شده:

در این پروژه اقداماتی به شرح زیر برای انجام ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی صورت گرفته است:

  • شناسایی نواقص سیستم و بروز حالات شکست در واحدهای مختلف فرآیندی
  • شناسایی خطرات بالقوه و بررسی سناریوهای بروز شرایط اضطراری در طول مسیر خط لوله، ایستگاه‌های تقویت فشار و واحدهای مربوطه
  • شناسایی اثرات ناشی از بروز حوادث بر زیرسیستم‌ها و کل سیستم در طول مسیر خط لوله
  • رده‌بندی رویدادهاي شناسایی‌شده برحسب ریسک آن‌ها
  • شناسایی اقدامات اصلاحی براي حذف ریسک و شرایط خطرناك یا به حداقل رساندن اثرات آن‌ها
  • تعيين و تشخيص لايه‌هاي مختلف پيشگيرانه و تعیین جایگاه هر یک از آن‌ها در برنامه مدیریت ریسک و مدیریت بحران
  • ارائه راهکار‌هاي لازم به‌منظور پيشگيري از اثرات سوء زیست‌محیطیبر مراکز مسکونی و محیط‌زیست پذیرنده
  • تدوين طرح عملي واکنش در شرايط اضطراري و مديريت بحران