Your keywords here

مطالعات زیر بخش شيلات

شیلات و آبزیان
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

سازمان شیلات ایران به‌منظور مرتفع ساختن تداخل­ها، مشکلات و تنگناهای توسعه هر چه بیشتر شیلات و آبزیان، مطالعات گسترده زیر بخش شیلات را به مهندسین مشاور آساراب واگذار نمود. بخش‌های مختلف سازمان و وظایف آن‌ها و روندهای سازمانی هر یک از آن‌ها در این مطالعات به‌تفصیل موردمطالعه قرار گرفت. این پروژه به‌صورت طرح مشترک با شرکت COFREPECH فرانسه انجام گردید.

خدمات ارائه‌شده:

  • بررسی منابع و پتانسیل‌های توسعه زیر بخش شیلات در آب‌های داخلی
  • بررسی مشکلات و تنگناهای توسعه در زیر بخش شیلات
  • بررسی وضعیت موجود در بخش‌های صید و صیادی، تکثیر و پرورش میگو، تکثیر و پروش ماهی، فراوری و صنایع جانبی شیلاتی، بازاریابی و تجارت خارجی و …
  • ارائه راهکارها و استراتژی‌های توسعه درزمینه­های مختلف بخش بازار و تجارت خارجی