Your keywords here

مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سد مخزنی فینسک و خط انتقال مربوطه

محیط‌ زیست
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

مطالعات احداث سد مخزنی فینسک و سامانه انتقال آب باهدف تنظیم و کنترل جریان‌های نابهنگام و سیلاب‌های رودخانه سفیدرود به‌منظور تأمین آب شرب موردنیاز شهرستان‌های سمنان و مهدی‌شهر در اواخر سال 1387 شروع شده و هم‌اکنون به اتمام رسیده است. سد فینسک با حجم ذخیره‌سازی 9 میلیون مترمکعب آب به صورت بلندمدت در بخش شهمیرزاد احداث می‌شود که در این مکان امکان نصب نیروگاه و تأمین برق نیز پیش‌بینی‌شده است. عملیات اجرایی و احداث این سد مخزنی در اوایل سال 1391 در ردیف اجرایی قرارگرفته است.

خدمات ارائه شده:

در این طرح ابعاد و نوع اثرات زیست‌محیطی پروژه در محیط‌های فیزیکی، بیولوژیکی، اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی شناسایی و بررسی شد و روش­هایی به‌منظور کاهش، پایش و کنترل اثرات سوء زیست محیطی پیشنهاد گردید. درنهایت، برنامه مدیریت زیست‌محیطی طرح نیز ارائه گردید.

با توجه به این موضوع که این سد در منطقه حفاظت‌شده پرور قرارگرفته که دارای پوشش گیاهی ارس است، بررسی‌های میدانی متعددی در جهت شناسایی هر چه بیشتر وضعیت محیط‌زیست موجود و محیط‌زیست تحت تأثیر صورت پذیرفت. برای ساختگاه این سد، 4 واریانت مکانی موردبررسی قرار گرفت که درنهایت پس از امتیازدهی، واریانت ارجح زیست‌محیطی انتخاب گردید. ارائه تمهیدات زیست‌محیطی برای جانمایی منابع قرضه، کارگاه‌های ساختمانی و عملیات احداث سد از مهم‌ترین قسمت‌های این مطالعات در قالب بخش مدیریت زیست‌محیطی این سد بوده است.