Your keywords here

مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اتصال ایلام به شبکه راه‌آهن کشور

محیط‌ زیست
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

طرح اولیه اتصال ایلام به شبکه راه‌آهن کشور، در عوارض بسیار پیچیده زمین‌شناسی و توپوگرافی ویژه‌ای قرارگرفته است. ازاین‌رو مطالعات اولیه و عملیات احداث را با چالش‌های مختلفی مواجه ساخته است. از سوی دیگر، موقعیت مسیر به‌گونه‌ای است که بخش‌هایی از آن در استان کرمانشاه و از منطقه حفاظت‌شده قلاجه عبور می‌کند به‌طوری‌که در حدود 14 کیلومتر مسیر در داخل این منطقه حفاظت‌شده قرار دارد و امکان خارج شدن از منطقه حفاظت‌شده قلاجه در قسمت­هاي ابتدائی مسیر وجود ندارد. منطقه حفاظت‌شده دیگر محدوده مطالعاتی در نزدیکی شهر ایلام، منطقه حفاظت‌شده مانشت و قلارنگ است به‌طوری‌که بخش­هایی از مسیر با این منطقه مماس است ولی بدان وارد نمی‌شود. بخشی از مسیر نیز در استان خوزستان از داخل منطقه حفاظت‌شده کرخه عبور می‌کرد که با توافقات صورت گرفته با مشاور مادر طراح مسیر و کارفرمای طرح، نسبت به خروج از این منطقه اقدام گردید.

خدمات ارائه‌شده:

  • بازدیدهای میدانی
  • تعیین شعاع اثرگذاری هر یک از واریانت ها
  • تهیه نقشه‌های کریدور های زیست‌محیطی
  • انتخاب مسیر طرح با حداقل میزان تخریب بر اکوسیستم