Your keywords here

مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی آزادراه دریا -آستارا – تنگ راه-

محیط‌ زیست
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

آزادراه دریا در منطقه‌ای با ارزش های منحصربه فرد زیست‌محیطی و اکولوژیکی در استان‌های گلستان، مازندران و گیلان احداث می شود. این آزادراه ازآنجایی حائز اهمیت است که معضل ترافیک استان‌های شمالی را رفع می‌کند، از سوی دیگر سواحل شمالی کشور ازنظر اکولوژیکی از حساسیت بالایی برخوردار است. به دلیل اهمیت و حساسیت سواحل شمالی کشور مکان‌یابی این آزادراه به‌گونه‌ای صورت گرفته است که احتمال آسیب زیست‌محیطی وارده بر مناطق تحت حمایت سازمان حفاظت محیط‌زیست را به حداقل کاهش دهد و محدوده آزادراه به حریم سواحل ورود نکند.

خدمات ارائه‌شده:

  • بررسی وضعیت زیست‌محیطی منطقه
  • شناسایی اکوسیستم‌های منحصربه‌فرد و پوشش‌های جنگلی
  • شناسایی مناطق تحت تأثیر برای هر یک از واریانت ها
  • تلفیق نتایج اطلاعات فنی و طراحی پروژه ارائه‌شده توسط مشاور مادر با نقشه‌ها و اطلاعات زیست‌محیطی و اثرات زیست‌محیطی آن‌ها و ارزش‌دهی به هر یک از واریانت ها
  • انتخاب بهینه‌ترین مسیر از دیدگاه زیست‌محیطی