Your keywords here

مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سد مخزنی چاشم

محیط‌ زیست
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

سد چاشم در 30 کیلومتري شمال غربی شهمیرزاد در استان سمنان در محدوده مرزي استان سمنان و مازندران واقع‌شده است. با توجه به معضل کم‌آبی در استان سمنان، پروژه احداث سد چاشم توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان پیشنهادشده است تا امکان ذخیره‌سازی منابع آب سطحی چشمه روزیه در شمالی‌ترین قسمت استان سمنان و در مجاورت استان مازندران فراهم شود. مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی احداث و بهره‌برداری سد چاشم از طریق مناقصه به مهندسین مشاور آساراب واگذار گردید. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در امر احداث سد چاشم در منطقه وجود داشت، وجود درختان ارس ممنوع القطع و حفاظت‌شده در منطقه بود. در صورت احداث سد، برخی از این درخت‌ها در آب مغروق می‌شدند. همچنین تغییر آب‌وهوا و میکروکلیماي محیط پس از احداث سد بر پوشش گیاهی حاشیه سد و این‌گونه اثرگذاری چشمگیری داشت. به همین منظور این مشاور با هماهنگی مشاور طراح، تغییراتی را در تراز ارتفاعی و مشخصات آبگیري سد پیشنهاد نمود، به‌گونه‌ای که حداقل خسارت به گیاهان ارس وارد گردد و پوشش گیاهی کمتری به زیرآب رود.

خدمات ارائه‌شده:

  • شمارش تعداد اصله ارس­ها و بررسی امکان بازرویانی آن‌ها
  • اقدام به نمونه‌برداری از پارامترهاي کیفی (فیزیکوشیمیایی و آلودگی) رودخانه تالار در 3 ایستگاه در یک دوره نمونه‌برداری
  • بررسی اثرات زیست‌محیطی ناشی از اجرا، عدم اجرا و اجرا با تمهیدات لازم
  • ارائه توصیه‌های کاهش و تقلیل اثرات سوء ناشی از اجرای طرح
  • تهیه و تدوین برنامه مدیریت زیست‌محیطی