Your keywords here

مطالعات جامع درياچه کافتر

محیط‌ زیست
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

دریاچه کافتر از دریاچه‌های آب شیرین استان فارس با مساحتی در حدود ۴۸ كیلومترمربع، در جنوب شرقی شهرستان اقلید واقع‌شده است و از زیستگاه‌های بسیار ارزشمند پرندگان مهاجر محسوب می‌شود. دریاچه کافتر از تالاب‌های آب شیرین استان در حوزه آبریز رودخانه سیوند است و از اهمیت به سزایی در سیستم طبیعی حوضه به لحاظ جذب پرندگان مهاجر و پرورش ماهی برخوردار است. دریاچه کافتر اولین ایستگاه پرندگان مهاجر در استان است. طرح مطالعات جامع و نمونه‌برداری از این دریاچه به مدت یک سال از پاییز 1377 در ده ایستگاه توسط مهندسین مشاور آساراآب انجام گرفت.

خدمات ارائه‌شده:

  • بازدیدهای میدانی، بررسی‌های محلی و جمع‌آوری آمار و اطلاعات
  • انجام مطالعات پایه شامل بررسی وضعیت کشاورزی و بهره‌برداری از آبزیان دریاچه
  • مطالعات پایه مشتمل بر شناسایی وضعیت لیمنولوژی دریاچه و رودخانه‌های مهم وارده به آن و شناسایی فون و فلور آن‌ها
  • نمونه‌گیری از فیتوپلانکتون‌ها، زئوپلانکتون و کف­زی­ها
  • برداشت از آب و رسوبات برای مطالعه شرایط فیزیکی و شیمیایی آب و بستر دریاچه
  • بررسی نوسانات آب دریاچه و وضعیت رودخانه‌های مهم آن
  • شناسایی آلاینده‌ها و اثرات آن‌ها (با منشأ کشاورزی، دامی، صنعتی و انسانی)
  • بررسی نقش جانوران منطقه بر حفظ تعادل شرایط زیست‌محیطی دریاچه