وزارت نیرو

 • شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 • شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت های آب منطقه ای
 • شرکت های آب و فاضلاب روستایی و شهری
 • شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (توسعه 3)

وزارت جهاد کشاورزی

 • سازمان های جهاد کشاورزی
 • معاونت آب و خاک
 • مجری طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی کشور
 • مجری طرح آبیاری دشت سیستان

سازمان شیلات ایران

 • اداره کل شیلات استان ها
 • سازمان شیلات

سازمان حفاظت محیط زیست

وزارت راه و شهر سازی

 • سازمان بنادر و دریانوردی
 • اداره کل بنادر و کشتیرانی استان ها
 • معاونت ساخت و توسعه راه آهن وزارت راه و ترابری
 • اداره کل راه و ترابری استان تهران

وزارت صنعت و معدن و تجارت

 • سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران
 • شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب
 • شهرک های صنعتی
 • گروه صنعتی معدنی زر مهر مارلیک

استانداری ها، شهرداری ها و بنیاد مسکن