همکاران ما

محمدعلی ریحانی

مدیر منابع آب

 Mohammadali.reyhani@asarab.com

سیدمحمدرضا فاطمی

مدیر محیط زیست و شیلات

Reza.fatemi@asarab.com

مهدی آقا داود جلفایی

کارشناس نقشه برداری

Mehdi.aghadavood@asarab.com

آتوسا نوری

کارشناس محیط زیست دریا

Atoosa.Noori@asarab.com

آزاده روزبهی

کارشناس IT

Azadeh.roozbehi@asarab.com

آيناز قاسمي

کارشناس آبیاری و زهکشی

Aynaz.ghasemi@asarab.com

فریده جهاندیده

امور اداری

Farideh.jahandideh@asarab.com

حسین مهری

مدیر نظارت عالیه و کارگاهی

Hosein.mehri@asarab.com

علیرضا عطایی

کارشناس عمران

Alireza.Attaei@asarab.com

رضا سهرابی

معاونت برنامه ریزی

Reza.sohrabi@asarab.com

مهدی قره خانی

مدیر نقشه برداری و GIS

Mehdi.gharakhani@asarab.com

محمدرضا صادقی بنیس

مدیرکنترل، تضمین کیفیت و HSE

Mohammadreza.sadeghi@asarab.com

داود ترکی

کارشناس شیلات و آبزیان

Davood.torki@asarab.com

حامد دهقانی

کارشناس محیط زیست دریا

Hamed.Dehghani@asarab.com

سارا سلیمانی

کارشناس قراردادها و مناقصات

Sara.soleimani@asarab.com

ارمغان انصاري بصير

کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی

Armaghan.ansaribasir@asarab.com

عباس شاهواروقي

کارشناس آبیاری و زهکشی

Abbas.shahvaroughi@asarab.com

علی نیک منش

کارشناس آبیاری تحت فشار

Ali.nikmanesh@asarab.com

 داوود تولایی

کارشناس امور راهسازی

Davood.tavalaei@asarab.com

سید مرتضی سجادی

مدیر R&D

Morteza.sajadi@asarab.com

امید دلداده

مدیر مالی

Omid.deldadeh@asarab.com

یداله قدوسی

مدیر آزمایشگاه

Yadollah.ghodousi@asarab.com

کیمیا وطن دوست

کارشناس محیط زیست

Kimia.vatandoust@asarab.com

مریم گودرزی

کارشناس تشخیص صلاحیت

Maryam.goudarzi@asarab.com

مینا یعقوبی

کارشناس حسابداری

Mina.Yaghoubi@asarab.com

نسترن مرتضوی

امور اداری

Nastaran.mortazavi@asarab.com

 بهروز ساعی

کارشناس سازه‌های آبی

Behrouz.saei@asarab.com

مریم فتاحی

کارشناس نقشه کشی

Maryam.Fattahi@asarab.com

محمود ارحمی

مدیر عامل

Mohmoud.erhami@asarab.com

کوروش کیهان جورشری

مدیر راه و ترابری

Kourosh.kayhan@asarab.com

حامد خدادوست

کارشناس سواحل، بنادر

Hamed.khodadoust@asarab.com

نازنین فضلعلی

کارشناس محیط زیست

Nazanin.fazlali@asarab.com

منیژه نورمحمدی

 کارشناس شهرسازی و برنامه ریزی منطقه‌ای

Manizhe.noormohammadi@asarab.com

محمد امین رحیمی

کارشناس تاسیسات مکانیکی

Mohammadamin.rahimi@asarab.com

سمیه صمیمی

کارشناس منابع آب و محیط زیست

Somayeh.samimi@asarab.com

جواد جواهریان

کارشناس مهندسی آب

Javad.javaherian@asarab.com

مهدیه بابائیان

کارشناس نقشه کشی

Mahdieh.Babaeian@asarab.com

محمدطاهر رحیمی

رئیس هیئت مدیره

Mt.rahimi@asarab.com

سید محمدمهدی موسوی

مدیر امور نظارت

Mmehdi.mousavi@asarab.com

شاهین مستشاری

کارشناس کنترل پروژه

Shahin.mostashari@asarab.com

فربد چهرزاد

مدیر شیلات و آبزیان

Farbod.chehrzad@asarab.com

نسیم بیگی

کارشناس آزمایشگاه

Nasim.Beygi@asarab.com

مینا انصاریان

کارشناس GIS

Mina.ansarian@asarab.com

فرهاد صابري

کارشناس آبیاری و زهکشی

Farhad.saberi@asarab.com

نیما پناهپور

کارشناس رودخانه

Nima.panahpour@asarab.com

ولی الله رستمعلی زاده

کارشناس امور اجتماعی

Valiolah.rostamalizadeh@asarab.com