همکاران ما

محمدعلی ریحانی

مدیر بخش منابع آب

 Mohammadali.reyhani@asarab.com

سیدمحمدرضا فاطمی

مدیر امور محیط زیست

Reza.fatemi@asarab.com

آتوسا نوری

کارشناس محیط زیست دریایی

Atoosa.Noori@asarab.com

فریده جهاندیده

امور اداری

Farideh.jahandideh@asarab.com

حسین مهری

مدیر نظارت عالیه و کارگاهی

Hosein.mehri@asarab.com

علیرضا عطایی

کارشناس عمران

Alireza.Attaei@asarab.com

رضا سهرابی

معاونت برنامه ریزی

Reza.sohrabi@asarab.com

مهدی قره خانی

مدیر نقشه برداری و GIS

Mehdi.gharakhani@asarab.com

محمدرضا صادقی بنیس

HSE مدیر بخش کنترل و تضمین کیفیت و

Mohammadreza.sadeghi@asarab.com

داود ترکی

کارشناس شیلات و آبزیان

Davood.torki@asarab.com

حامد دهقانی

کارشناس محیط زیست دریا

Hamed.Dehghani@asarab.com

ارمغان انصاري بصير

کارشناس هیدرولوژی و هواشناسی

Armaghan.ansaribasir@asarab.com

امید دلداده

مدیر امور مالی

Omid.deldadeh@asarab.com

یداله قدوسی

مدیر آزمایشگاه

Yadollah.ghodousi@asarab.com

کیمیا وطن دوست

کارشناس محیط زیست

Kimia.vatandoust@asarab.com

 بهروز ساعی

کارشناس سازه‌های آبی

Behrouz.saei@asarab.com

سمیه صمیمی

کارشناس منابع آب و محیط زیست

Somayeh.samimi@asarab.com

نیما پناهپور

 مدیر پروژه های حفاظت و مهندسی رودخانه

Nima.panahpour@asarab.com

محمود ارحمی

مدیر عامل

Mahmoud.erhami@asarab.com

حامد خدادوست

کارشناس مهندسی بنادر و سواحل

Hamed.khodadoust@asarab.com

نازنین فضلعلی

کارشناس محیط زیست

Nazanin.fazlali@asarab.com

محمد امین رحیمی

کارشناس تاسیسات مکانیکی

Mohammadamin.rahimi@asarab.com

جواد جواهریان

کارشناس مهندسی آب

Javad.javaherian@asarab.com

عباس فراهانی

مدیر بخش فناوری اطلاعات

Abbas.shahvaroughi@asarab.com

محمدطاهر رحیمی

رئیس هیئت مدیره

Mt.rahimi@asarab.com

سید محمدمهدی موسوی

مدیر بخش پیمان و رسیدگی

Mmehdi.mousavi@asarab.com

شاهین مستشاری

کارشناس کنترل پروژه

Shahin.mostashari@asarab.com

فربد چهرزاد

مدیر بخش شیلات و آبزیان

Farbod.chehrzad@asarab.com

مینا انصاریان

کارشناس GIS

Mina.ansarian@asarab.com

فرهاد صابري

کارشناس آبیاری و زهکشی

Farhad.saberi@asarab.com