مهندسی رودخانه

مهندسی رودخانه

  • مطالعات حفاظت، ساماندهی و مهندسی رودخانه
  • کنترل سیلاب و برنامه‌ های هشدار سیل
  • برنامه‌ ریزی و مدیریت بهره ‌برداری از رودخانه‌ ها
  • حفاظت از نواحی سواحلی

 

پروژه های مرتبط: