شیلات و آبزیان

شیلات و آبزیان

  • مطالعات امکان‌ سنجی، برنامه‌ ریزی و نظارت بر اجرای طرح های تکثیر و پرورش انواع آبزیان
  • ارزیابی ذخایر آب‌ های طبیعی و مدیریت بهره ‌برداری
  • صید و صیادی
  • فرآوری آبزیان، کنترل بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌ ها

 

پروژه های مرتبط