سواحل و بنادر

سواحل و بنادر

  • مطالعات امکان‌ سنجی، مرحله اول، دوم و نظارت بر اجرای بنادر صیادی و بنادر چند منظوره
  • لایروبی و تأسیسات ساحلی
  • پایش سواحل و بنادر
  • طراحی اسکله های شناور، ثابت و موج شکن ها

 

پروژه های مرتبط