ارقام کلیدی

مهندسین مشاور آساراب در طی دوره 30 ساله فعالیت خود فعالیت هایی به شرح زیر را در کارنامه تخصصی خود ثبت نموده است:

  • مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای بیش از 100،000 هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی
  • مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرا و احداث بیش از 300 مورد ایستگاه پمپاژ و برداشت آب از کانال، رودخانه و مخزن (با ظرفیت 200 لیتر در ثانیه تا 10 متر مکعب در ثانیه)
  • پتانسیل یابی پرورش میگو در استان های سیستان و بلوچستان و گلستان به وسعت مجموعاً 70،000 هکتار
  • مطالعات حریم و بستر رودخانه ها به طول تقریبی 5،000 کیلومتر
  • مطالعات زیست محیطی آزادراه، راه آهن و مترو به طول تقریبی 5،000 کیلومتر
  • بیش از 88 مورد مطالعات زیست محیطی سد، بندر، نیروگاه و معدن
  • 16 مورد پروژه بندر سازی و تأسیسات پشتیبانی
  • 50 مورد نقشه برداری کاداستر و توپوگرافی با مساحت بیش از 100،000 هکتار